LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR

SOSYAL HİZMET TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Sosyal Hizmet Tezli Yüksek Lisans Programımızın temel amacı bilgiye ulaşma, değerlendirme ve yorumlama becerisine sahip, bilimsel araştırma yolu ile elde edeceği yeni düşünce ve bilgileri sosyal hizmet müdahale sürecine aktarabilecek nitelikte sosyal hizmet uzmanları yetiştirmektir. Öğrenciler programın sunduğu çok sayıda ve çeşitli boyutlardaki seçmeli dersler yardımı ile sosyal hizmetin aile, çocuk, yaşlılık, gençlik, sağlık, sosyal politika gibi çalışma alanlarında ileri düzeyde bilgi ve beceri kazanma olanağı bulacaklar, ileride bu program yolu ile sosyal hizmet alanında akademisyen olabilme imkanına sahip olabileceklerdir.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı arasında 21.06.2012 imzalanan işbirliği protokolünün 2. maddesinde üniversitelerin sosyal hizmet alanında çalışanların gerekli ve yeterli müdahaleleri yapabilmeleri amacıyla eğitim programlarının açılması, çalışanların kapasitelerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Sosyal Hizmet Tezli Yüksek Lisans Programımız ayrıca bu amaca da hizmet etmektedir.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde yer alan sosyal hizmet tezli yüksek lisans programının aşağıdaki yeterliliklere sahip olması beklenmektedir;

-  Sosyal hizmet alanlarında, uzmanlık gerektiren belirli alanlarda çalışacak, ileri düzeyde sosyal hizmet müdahalesi yapabilecek insan gücü ihtiyacını karşılayarak profesyonel sosyal hizmet uzmanı kimliği geliştirmek,

-  Sosyal hizmet alanlarında çalışanların mesleki etik ilke ve değerleri bağlamında mesleki bilgi ve beceri edinmelerini sağlamak,

-  Sosyal hizmet uygulama çalışması yapan öğrencilere ya da deneyimsiz sosyal hizmet uzmanlarına bilgi birikimini aktararak ileriki yıllarda denetim ve yönlendirme yapacak “süpervizörlerin” lisansüstü düzeyde eğitim ihtiyacını karşılamak,

-  Sosyal hizmet bölümlerinin akademisyen ihtiyacının karşılanmasına katkıda bulunmak,

-  Sosyal hizmet alanında uygulamaya dönük bilimsel bilgi üretimine katkıda bulunacak araştırma yeterlilikleri kazandırmak,

-  Yakın disiplinlerden gelen profesyonellerin bilgi birikimlerini de sürece katarak sosyal hizmet insan gücünü geliştirmek,

-  Sosyal hizmet alanlarında toplumun ve dünyanın gündemindeki kuramsal tartışma ve uygulamaları izlemek ve değerlendirmek.

Program Dersleri ve ayrıntılı bilgi için tıklayınız…

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LİSANSÜSTÜ HEMŞİRELİK PROGRAMLARI

 

Fakültemizde, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde 2000 yılından itibaren yüksek lisans eğitimi başlamıştır. Aktif olarak üç alanda Hemşirelikte Tezli ve Tezsiz (İ.Ö) Yüksek Lisans programı bulunmaktadır. Bunlar Hemşirelik Anabilim Dalı,   İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı,    Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı’dır.  Hemşirelik Anabilim Dalı altında yer alan programlar ise; Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği,   Halk Sağlığı Hemşireliği,   Kadın Hastalıkları ve Doğum Hemşireliği ve   Hemşirelik’ tir. Ayrıca 2014 yılından itibaren Hemşirelik Anabilim dalı Doktora programı bulunmaktadır. Lisansüstü eğitim, nitelikli bir kadro tarafından yürütülmektedir.

 

Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız…

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LİSANSÜSTÜ EBELİK PROGRAMLARI

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Ebelik Anabilim Dalı’nda Tezli /Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora programları bulunmakta olup öğrenci kabulüne devam edilmektedir.  

Tezli Yüksek Lisans Program 2011 yılında kurulmuş olup, 2012 eğitim-öğretim yılında yüksek lisans eğitimine başlamıştır. Tezsiz Yüksek Lisans Program 2013 yılında kurulmuş olup, 2012-2013 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde eğitime başlamıştır. Doktora Programı 2015 yılında kurulmuş olup, 2014-2015 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde eğitimine başlanmıştır.

 

AYRINTILI BİLGİ İÇİN:

EBELİK YÜKSEK LİSANS/DOKTORA PROGRAM YETERLİLİKLERİ : http://www.sbu.edu.tr/FileFolder/Dosyalar/ebce38d6/2018_1/ebelik-lisansustu-program-yeterlilikleri-turkce-e4e30971.pdf

EBELİK TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMIhttp://katalog.cbu.edu.tr/Site/ProgramDefinition.aspx?ProgramID=1227&lang=1


EBELİK TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMIhttp://katalog.cbu.edu.tr/Site/ProgramDefinition.aspx?ProgramID=1303&lang=1

EBELİK DOKTORA PROGRAMI: http://katalog.cbu.edu.tr/Site/ProgramDefinition.aspx?ProgramID=1442&lang=1

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Uzaktan Eğitim
  • Eğitim Kataloğu (AKTS)
  • EBYS
  • UBS
Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik