ebelİk bölümü tanıtıMT.C.
CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
EBELİK BÖLÜMÜ
 

Manisa Sağlık Yüksekokulu 1997 yılında faaliyete geçtikten sonra Ebelik Bölümüne ilk 1999-2000 Öğretim yılında öğrenci alımına başlamıştır. Lisans düzeyinde ilk mezunlarını 2004 yılında vermiştir. Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Ebelik alanında Lisans Diploması verilmektedir. Ayrıca Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde yer alan Ebelik Anabilim Dalı’nda Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans programları ve doktora programı bulunmaktadır.

Misyonu, Vizyonu, Değerleri ve Hedefleri

Misyon: Toplumdaki kadın ve çocukların sağlığını koruma ve geliştirmeye yönelik yüksek nitelikte hizmet sunacak, evrensel ve kültürel değerleri gelişmiş, yaşam boyu öğrenmeye odaklı, bu şekilde ebelik biliminin gelişmesine katkıda bulunan ebeler yetiştirmektir.

Vizyon: Ana çocuk sağlığı hizmetlerini karşılamada Ebelik alanında donanımlı, toplumun sağlığını koruma ve yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik çalışmalar yapan ulusal ve uluslararası alanda tanınan, öncü bir eğitim kurumu olmaktır.

 

Mezunların İstihdam Profilleri: Mezunlarımızın çalışma alanı; Sağlık Bakanlığı’na bağlı kurumlar ve özel sağlık kurumlarının gebelik, doğum, doğum sonu, yenidoğan, aile ve toplum sağlığı ile aile planlaması birimleridir. Akademik çalışma yapmak isteyen mezun ebeler, yükseköğretim kurumlarının ebelik bölümü programlarında yüksek lisans ve doktora eğitimlerini alarak üniversitelerde öğretim elemanı olarak çalışabilirler.

 

Bölüm Olanakları: Bölümde 4 derslik bulunmaktadır ve dersliklerin tümünde projektör mevcuttur. Öğrencilerin laboratuvar uygulamaları için beceri laboratuvarları vardır. Beceri laboratuvarlarında temel ebelik uygulamalarına (Damar yolu açma, enjeksiyon yapma, vücut boşluklarına katater ve tüp uygulama vb.) imkan veren 2 adet yetişkin maket, kalp ve solunum masajı yapılabilen kardiyo-pulmoner resusitasyon maketi, anatomi maketi, iskelet, epizyotomi maketi, bimanuel muayene maketleri, yeni doğan bakım ve uygulama maketleri, doğum maketleri, kan basıncını ölçme aletleri, dereceler, baskül vb. araç-gereçler bulunmaktadır. Simülasyon beceri laboratuvarında doğum ve yenidoğan simülatörleri ile simülasyon eğitimleri verilmektedir. Bölümde 1 Doçent, 7 Doktor Öğretim Üyesi, 1 Öğretim Görevlisi ve 4 Araştırma Görevlisi kadrolu olarak görev yapmaktadır. İhtiyaç duyulması halinde Üniversitenin ilgili bölümlerinden Öğretim Elemanı desteği alınmaktadır.

 

Ebelik Bölümü Öğretim Elemanları

 

Doç.Dr. Saliha ÖZPINAR (Bölüm Başkanı)

 

Dr. Öğr. Üyesi Hülya DEMİRCİ

Dr. Öğr. Üyesi Nursen BOLSOY

 

   Dr. Öğr. Üyesi Nurgül GÜNGÖR  TAVŞANLI

   Dr. Öğr. Üyesi Selma ŞEN

Dr. Öğr. Üyesi Seval CAMBAZ ULAŞ

Dr. Öğr. Üyesi Hayrunnisa YEŞİL

Dr. Öğr. Üyesi Selda İLDAN ÇALIM

Öğr. Gör. Nurcan ÇELİK

Arş. Gör. Yonca ÇİÇEK

Arş. Gör. Hanife Nurseven ŞİMŞEK

Arş. Gör. Esra BOZHAN

Arş. Gör. Seçil KÖKEN


  • Uzaktan Eğitim
  • Eğitim Kataloğu (AKTS)
  • EBYS
  • UBS
Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik