FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ TANITIMI


GENEL TANITIM

Bölümümüz 2547 sayılı Yönetim Kanununun 2880 Sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca 17/10/2012 tarihinde Celal Bayar Üniversitesi Manisa Sağlık Yüksekokulu bünyesinde kurulmuş ve 2013-2014 öğretim yılında öğretim faaliyetlerine başlamıştır.

Bölümümüzün amacı; hareket ve sistemlerin fonksiyon bozukluklarını belirlemek, önlemek, tedavi etmek ve sağlıkla ilgili yaşam kalitesini artırmak için gerekli fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında bilgi, beceri ve yeterlilikleri ile donanmış; toplum yararını gözeten; araştırıcı, sorgulayıcı, yaşam boyu öğrenme ve kanıta dayalı uygulama becerisine sahip mezunlar yetiştirmektir. Bu programdan mezun olan fizyoterapistler sağlık profesyonelleri olarak kariyerlerini sürdürebilir ve isterlerse daha üst düzeyde akademik çalışma yapabilirler.

FİZYOTERAPİST KİMDİR?

26 Nisan 2011 Salı tarihli ve sayı: 27916 Resmi gazetede yayınlanan 6225 sayılı kanunun 9.maddesinin "b" fıkrasına göre fizyoterapist; fizyoterapi alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan mezun sağlık meslek mensubu olarak tanımlanmaktadır.

Fizyoterapist, hastalık durumları dışında, kişilerin fiziksel aktivitelerini düzenlemek ve hareket kabiliyetlerini arttırmak için mesleğiyle ilgili ölçüm ve testleri yaparak kanıta dayalı koruyucu ve geliştirici protokolleri belirler, planlar ve uygular. Hastalık durumlarında ise fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı tabibin veya uzmanlık eğitimleri sırasında fiziksel tıp ve rehabilitasyon rotasyonu yapmış veya uzmanlık sonrasında ilgili dalın rotasyon süresi kadar fiziksel tıp ve rehabilitasyon eğitimi almış uzman tabiplerin kendi uzmanlık alanları ile ilgili teşhisine ve tedavi için yönlendirmesine bağlı olarak hastaların hareket ve fiziksel fonksiyon bozukluklarının ortadan kaldırılması veya iyileştirilmesi amacıyla gerekli uygulamaları yapar.

ÇALIŞMA ALANLARI NELERDİR?

Celal Bayar Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü’nden başarıyla mezun olan öğrenciler lisans diploması ile Fizyoterapist unvanı almaktadır. Mezunlar Sağlık Bakanlığı’na bağlı kuruluşlar, hastaneler, özel hastaneler, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, belediyelerin sağlık merkezleri, dal merkezleri, spor kulüpleri, huzurevleri, protez ve ortez yapım ve uygulama merkezleri gibi çok sayıda sağlık kuruluşlarında ve üniversitelerde akademisyen olarak görev alabilirler.

FİZYOTERAPİ ve REHABİLİTASYON BÖLÜMÜMÜZ

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümümüz,  Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde eğitim ve öğretim vermektedir. Öğrencilerin fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları için uygulama salonları bulunmaktadır. Ayrıca öğrencilere temel değerlendirme ve ölçme prensiplerinin yanında güncel değerlendirme ve ölçme yöntemlerini içeren araç-gereçler bulunmaktadır. 80 kişilik öğrencilere araştırma ve öğrenme imkanı sunan bilgisayar laboratuar bulunmaktadır. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon öğrencilerinin yararlanabileceği kütüphane, spor salonu, kafeterya ve tenis masaları bulunmaktadır.

Bölümümüzde eğitim, teorik bilgilerin klinik çalışmalarla desteklenmesi ile uygulamalı olarak sürdürülmektedir.  Eğitim programımızın  %66’lık bölümünü meslek dersleri oluşturmaktadır. Pratik uygulamalar olarak değerlendirilen stajlar, fizyoterapi ve rehabilitasyon programının en önemli ve vazgeçilmez unsurudur ve öğrencinin fizyoterapi uygulamalarını klinik ortamda süpervizör eşliğinde gerçekleştirmesine olanak sağlar.

 

  • Uzaktan Eğitim
  • Eğitim Kataloğu (AKTS)
  • EBYS
  • UBS
Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik