hemşİrelİk bölümü tanıtım

T.C.
CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ 

Ülkemizde Hemşirelik, Ebelik ve Sağlık Memurluğu mesleklerinin lisans düzeyinde yapılmasını sağlamak amacıyla 1996 yılında Üniversitelere bağlı olarak kurulan 79 Sağlık Yüksekokulu arasında yer alan Manisa Sağlık Yüksekokulu’nun Hemşirelik Bölümü’ne 1997-1998 öğretim yılında öğrenci kabul edilmiştir. Hemşirelik Bölümü lisans düzeyinde ilk mezunlarını 2001 yılında vermiştir. Manisa Sağlık Yüksekokulu 08 Nisan 2016 tarihli ve 29678 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu Kararı ile kapatılmış ve yerine Sağlık Bilimleri Fakültesi kurulmuştur.

Hemşirelik Bölümü’nde Hemşirelik Esasları, İç Hastalıkları Hemşireliği, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği, Halk Sağlığı Hemşireliği, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Hemşirelik Hizmetleri Yönetimi ve Hemşirelikte Öğretim olmak üzere dokuz Anabilim Dalı bulunmaktadır. Ayrıca, Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde Hemşirelik Anabilim Dalı’nda Doktora Programı ile İç Hastalıkları Hemşireliği, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği, Halk Sağlığı Hemşireliği ve Hemşirelikte Yönetim Tezli/ Tezsiz Yüksek Lisans programları bulunmaktadır. 

Misyon: Bilimsel bilgiler ışığında birey, aile ve toplumun sağlığını koruma, geliştirme ve sürdürmede; bakım, eğitim, araştırma, liderlik ve yönetim rollerini etkin şekilde kullanabilen, etik değerlere sahip, insan haklarına saygılı, düşünen, sorgulayan ve yaşam boyu öğrenmeye açık hemşireler yetiştirmektir. 

Vizyon: Toplumun sağlık bakımını karşılamada hemşirelik bilim ve sanatının gereklerini en üst düzeyde kullanabilen nitelikli mezunları ile ulusal ve uluslar arası düzeyde tercih edilen bir eğitim kurumu olmak. 

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle): Mezunlarımız ulusal ve uluslararası düzeyde akademik kariyer olanaklarına sahip olmalarının yanı sıra Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kuruluşlarında, özel hastane ve sağlık merkezlerinde, sağlık çalışanlarına gereksinim duyulan her alanda; okul, kreş, fabrika, otellerde istihdam edilebilirler. 

Bölüm Olanakları: Hemşirelik bölümü Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu ve Rektörlük Yerleşkesi’ ne yakın, Manisa Devlet Hastanesi’nin bahçesinde eğitim ve öğretim vermekte olup bölümün alt yapı ve laboratuvar imkanları şöyledir: Bölümde sekiz derslik bulunmaktadır ve dersliklerin tümünde projektör mevcuttur. Öğrencilerin laboratuvar uygulamaları için iki beceri laboratuvarı vardır. Beceri laboratuvarlarından temel hemşirelik uygulamalarına ( Damar yolu açma, enjeksiyon yapma, vücut boşluklarına katater ve tüp uygulama vb.) imkan veren bir adet simülasyon maketi, iki adet yetişkin maketi, kalp ve solunum masajı yapılabilen kardiyo-pulmoner resusitasyon maketi, anatomi maketi, iskelet, epizyotomi maketi, bimanuel muayene maketleri, yeni doğan bakım ve uygulama maketleri, doğum maketleri, kan basıncını ölçme aletleri, dereceler, baskül vb. araç-gereçler bulunmaktadır. Hemşirelik bölümü öğrencilerinin yararlanabileceği kütüphane, spor salonu, 85 kişilik konferans salonu, kafeterya ve kafeterya içinde iki adet tenis masası bulunmaktadır. Bölümde 6 Doçent, 7 Yardımcı Doçent, 1 Öğretim Görevlisi ve 18 Araştırma Görevlisi kadrolu olarak görev yapmaktadır. İhtiyaç duyulması halinde Üniversitenin ilgili bölümlerinden Öğretim Elemanı desteği alınmaktadır 
  • Uzaktan Eğitim
  • Eğitim Kataloğu (AKTS)
  • EBYS
  • UBS
Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik