sosyal hİzmet Bölümü tanıtım

Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü

Sosyal hizmet, davranış ve sosyal bilimleri temel alan uygulamalı bir sosyal bilimdir. Sosyal Hizmet birey, aile, grup, toplum ve örgüt düzeyinde tüm insanlara psikososyal işlevlerini yeterli hale getirmelerinde yardımcı olur, ayrıca insan refahına yönelik toplumsal değişme ve gelişmenin gerçekleşmesinde etkili rol oynar.
Sosyal hizmet bu işlevini, sahip olduğu bilgi ve değerler çerçevesinde kendine özgü yöntem ve teknikler aracılığıyla  gerçekleştirir.

Misyon

Bireyin ve toplumun kendi kendine yardım etme gücünü arttırarak sosyal işlevselliğin ve toplumsal refahın gerçekleşmesinde etkili olmaktır.

Amaç

Öğrencilerin profesyonel sosyal hizmet için gerekli bilgi, değer ve becerileri bütünleştirip özümseyerek kırsal ve kentsel ortamlarda, kamu sektörü, özel sektör ve sivil toplum örgütlerinde sosyal hizmet programlarını gerçekleştirebilecek planlayıcı, uygulayıcı, eğitici ve araştırmacı niteliğine sahip yetkin birer sosyal hizmet uzmanı olmalarını sağlamak;
Ülke ihtiyaçlarına öncelik vererek dünyadaki gelişmeleri izlemek, sosyal hizmet konularında bilimsel çalışmalar yapmak ve bu alandaki bilgi üretiminin sağlanmasında etkin role sahip olmaktır.

Bölümümüzün kuruluş amacı:

Ülkemizin bugün içinde bulunduğu sosyal ve ekonomik ortamda profesyonel sosyal hizmete duyulan ihtiyacın giderek artması,
Bu ihtiyacı yeterince karşılayacak sayıda sosyal hizmet uzmanın bulunmaması,
Sosyal hizmete ilişkin bilimsel çalışmaların daha da arttırılması,
Sosyal hizmete ilişkin uygulamalarda kamu sektörünün yanı sıra özel sektörün de ağırlıklı bir biçimde yer alması, gibi nedenler göz önüne alınarak Sosyal Hizmet Bölümü 2013 yılında Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu bünyesinde kurulmuş ve faaliyete geçmiştir. Halen Sağlık Bilimleri Fakültesi altında eğitime devam etmektedir.

Uluslararası İlişkiler:

Bölümümüz, Uluslararası Sosyal Hizmet Okulları Birliği’ne (International Association of School of Social Work – IASSW) ve Uluslararası Sosyal Hizmet Uzmanları Birliği’ne  (International Federation of Social Workers – IFSW) üyelik başvurusu hazırlıklarını sürdürmektedir.
Bölümümüz Eğitim Programı Bologna Süreci’ne uyumlu hazırlanmıştır.
Celal Bayar Üniversitesi Bölümleri Sokrates – Erasmus programları kapsamında öğrenci değişimi için gereken koşulları sağlamaktadır; bölümümüz öğrencileri bu değişim programından yararlanmaya başlayacaktır.

Sosyal Hizmet Bölümü Eğitim Faaliyet Alanımız:

2013-2014 Eğitim Öğretim Yılından itibaren:
Lisans Programı (birinci öğretim)
Lisans Programı (ikinci öğretim)
Yüksek Lisans Programı (Tezli)
Aile Danışmanlığı Sertifika Programı eğitim faaliyetleri yürütülmektedir.

Lisans Programı Öğrenci Kontenjanı:

2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılından itibaren Lisans Programı
birinci öğretim için 50
ikinci öğretim için 40
olmak üzere öğrenci kabul edilmektedir.
Ayrıca Sosyal Hizmet Tezli Yüksek Lisans programına öğrenci kabul edilmektedir. Halen Tezli Yüksek Lisans eğitim programına kayıtlı öğrencileri ile aktif olarak sürdürülmektedir.

İstihdam Olanakları:

«Sosyal Hizmet Uzmanı» unvanı ile uluslararası geçerliliğe sahip lisans diploması almaya hak kazanan mezunlar çeşitli alanlarda çalışma olanağına sahiptir.
Sosyal hizmet uzmanlarının;
Çocuk yuvaları, kreş ve gündüz bakım evleri, çocuk kulüpleri, sokak çocukları merkezleri, koruyucu aile programları gibi çocuk refahı alanında,
Gençlik merkezleri, öğrenci yurtları, üniversitelerdeki öğrenci hizmetleri birimleri gibi gençlik refahı alanında,
Aile danışma merkezleri, kadın konukevleri gibi aile refahı alanında,
Aile mahkemeleri, çocuk mahkemeleri, ıslah evleri, cezaevleri gibi suçlu hizmetleri alanında,
Hastaneler, psikiyatri klinikleri, sağlık ocakları gibi sağlık alanında,
Huzur evleri, yaşlı danışma merkezleri, yaşlı kulüpleri gibi yaşlı refahı alanında,
Bakım ve rehabilitasyon merkezleri gibi özürlü refahı alanında,
Fabrikalar, sendikalar gibi işçi refahı alanında,
Yoksullukla mücadele ve sosyal yardım alanında,
Toplum merkezleri gibi toplum kalkınması alanında faaliyet gösteren kamu ve özel sektördeki kurum ve kuruluşlar ile uluslararası örgütlerde çalışma olanağı bulunmaktadır.

Başlıca Çalışma Alanları:

•Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
•Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü
•Kreş ve Gündüz Bakımevleri
•0-12 Yaş çocuk Yuvalan
•12-18 Yaş Kız-Erkek Yetiştirme Yurtları
•Ergen Danışma Merkezi
•Koruyucu Aile Hizmetleri
•Aile Danışma Merkezi
•Yaşlı Huzurevleri
•Sakatların Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri
•Özel Eğitim Kuruluşları
•Spastik Çocuklar Merkezi
•Toplum Merkezleri
•Sosyal Yardım Birimleri
•Sağlık Bakanlığı
•Hasta Haklan Birimleri
•Devlet, Üniversite ve Özel Hastaneler
•Branş ve İhtisas Hastaneleri (Onkoloji, Sanatoryum, Çocuk, Doğumevleri, Zührevi Hastalıklar, Psikiyatri vb.)
•Ana-Çocuk Sağlığı ve AP Merkezleri
•Üniversite Mediko-Sosyal Merkezleri
•Kredi ve Yurtlar Kurumu
•Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Gençlik Merkezleri
•Adalet Bakanlığı
•Cezaevleri
•Islahevleri
•Çocuk Mahkemeleri
•Aile Mahkemeleri
•Sokak Çocukları Merkezleri
•Devlet Planlama Teşkilatı
•Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP)
• Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
•İş ve işçi Bulma Kurumu
•Sosyal Sigortalar Kurumu
•Bağ Kur
•Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakıfları
•Çeşitli kuruluşların Halkla İlişkiler Birimleri
•Kamu ve özel sanayi kuruluşları
•Yerel yönetimler
•Sivil toplum örgütleri (Kızılay, Türkiye AP Derneği, İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı, çocuklara Yeniden Özgürlük Kazandırma Vakfı vb.)

Askerlik:

Erkek sosyal hizmet uzmanları askerlik hizmetlerini yedek subay statüsünde uzun dönem ya da kısa dönem er olarak yapmaktadır.

 
  • Uzaktan Eğitim
  • Eğitim Kataloğu (AKTS)
  • EBYS
  • UBS
Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik