DUYURULAR

HABERLER
v

tanıtım


       Manisa Sağlık Yüksekokulu 08 Nisan 2016 tarihli ve 29678 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu Kararı ile kapatılmış ve Sağlık Bilimleri Fakültesi kurulmuştur.

Ülkemizde Hemşirelik, Ebelik ve Sağlık Memurluğu mesleklerinin lisans düzeyinde yapılmasını sağlamak amacıyla 1996 yılında Üniversitelere bağlı olarak kurulan 79 Sağlık Yüksekokulu arasında yer alan Manisa Sağlık Yüksekokulu, 1997 yılında faaliyete geçmiştir. 1997-1998 öğretim yılında Hemşirelik Bölümüne öğrenci kabul ederek eğitime başlayan Yüksekokul bünyesinde, Ebelik ve Sağlık Memurluğu Bölümleri de kurulmuş ve 1999-2000 Öğretim yılında Ebelik Bölümüne, 2000-2001 Öğretim yılından itibaren Sağlık Memurluğu Bölümüne öğrenci alınmıştır.

2 Mayıs 2007 tarih 26510 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 5634 sayılı Hemşirelik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 7. Maddesine eklenen geçici Madde 2’ye bağlı olarak, Sağlık Memurluğu Bölümü kapatılarak hemşirelik bölümü ile birleştirilmiştir. 2007 yılından itibaren bu programa öğrenci kaydı yapılmamaktadır. 2011 yılında Yüksek Öğretim Kurulunun onayı ile Sosyal Hizmet ve Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümleri açılmıştır. Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümüne öğrenci alınmamaktadır. 2012 yılında Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü kurulmuştur. 2013-2014 Öğretim yılından itibaren Sosyal Hizmet ile Fizyoterapi & Rehabilitasyon bölümlerinde birinci ve ikinci öğretim ile öğrenci alımına başlanmıştır.

Yüksekokula kayıtlı öğrencilerimiz yüksekokul adına fakülte bünyesinde eğitimlerine devam edecekler ve mezuniyeti hak etmeleri durumunda diplomaları Yüksekokul diploması olarak düzenlenecektir.


Misyonumuz (Özgörev)

Öncelikle insana değer veren, yapacağı mesleğin bilinci ve sorumluluğuna sahip, profesyonel bakış açısıyla kanıta dayalı uygulamalarını çalıştıkları alanda yaygın bir şekilde kullanan, toplumsal sağlık sorunlarını analiz edebilen, sorun çözme becerisi olan ve etik değerlere saygılı, özgür ve girişimci meslek üyeleri yetiştirmektir.

Vizyonumuz (Özgörüş)

      Evrensel bilgi üreterek, toplum ve insanlık yararına kullanmak; sorumluluk sahibi bireyler yetiştirerek ülke kalkınmasına sosyo-kültürel ve bilimsel yönden katkı sağlamaktır.


DEKAnımızın Mesajı


Sağlık Bilimleri Fakültemiz ülkemizin en çok gereksinim duyduğu önemli sağlık dallarından; “Hemşirelik”, “Ebelik”, “Fizyoterapi ve Rehabilitasyon” ile “Sosyal Hizmet”  bölümlerinde eğitim vermektedir.

Fakültemizin konusunda deneyimli akademik kadrosu ile amacımız; öğrencilerimizin öncelikle insana değer veren, yapacağı mesleğin bilinci ve sorumluluğuna sahip, profesyonel bakış açısıyla kanıta dayalı uygulamalarını çalıştıkları alanda yaygın bir şekilde kullanan, toplumsal sağlık sorunlarını analiz edebilen, sorun çözme becerisi ve etik karar verme yeteneği kazanmış,  etik değerlere saygılı, özgür ve girişimci meslek üyeleri yetiştirmektir.

Mezun öğrencilerimiz, kamu ya da özel sağlık hizmeti veren birçok kurum ve kuruluşlarda çalışabilmekte, ayrıca sağlıkla ilgili eğitim kurumlarında görev alabilmekte, bilim uzmanlığı ve doktora dereceleri alarak akademik kariyer yapabilmektedirler.

Gençlerimizi birbirinden değerli bölümleri olan Fakültemize davet ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

  • Uzaktan Eğitim
  • Eğitim Kataloğu (AKTS)
  • EBYS
  • UBS
Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik